Aplikacje internetowe

Tworzę oprogramowanie dedykowane na miarę Twoich potrzeb. Sprostam najwyższym wymaganiom. Każdy projekt zawsze traktuję indywidualnie i upewniam się, że wszystkie osoby zaangażowane są zadowolone z uzyskanych efektów pracy.

Data mining

Data mining, inaczej zgłębianie danych lub eksploracja danych. Jest to proces analityczny, przeznaczony do badania dużych zasobów danych. Zazwyczaj powiązane są one z zagadnieniami gospodarczymi lub rynkowymi. Uściślają jest to cykl analizy poszukiwania regularnych wzorców oraz systematycznych współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowych podzbiorów danych. Najczęściej finalnym celem data mining jest przewidywanie zachowań klientów, wielkości sprzedaży, prawdopodobieństwa utraty klienta itp. Dlatego też predykcyjny data mining jest bardzo popularny. Należy również zwrócić uwagę, iż predykcyjny data mining daje bezpośrednie korzyści biznesowe. Proces ten składa się z trzech zasadniczych etapów: wstępnej eksploracji, budowania modelu z określaniem wzorców oraz oceny i weryfikacji oraz wdrożenia i zastosowania modeli dla nowych danych, w celu uzyskania przewidywanych wartości lub klasyfikacji.
 ETAP 1 - EKSPLORACJA. 

Etap ten zaczyna się zazwyczaj od przygotowania danych. Obejmuje on czyszczenie, przekształcanie i wybór przypadków oraz zmiennych, którego celem jest zmniejszenie liczby analizowanych zmiennych do poziomu pozwalającego efektywnie wykonać analizę. Poziom ten uzasadniony jest od wyboru metody data miningu. Po przygotowaniu danych dalszy przebieg eksploracji zależy od konkretnego problemu, który chcemy rozwiązać. Eksploracja może obejmować bardzo różne metody, od prostego wyboru predyktorów za pomocą regresji liniowej do wyrafinowanego badania danych różnymi metodami graficznymi i statystycznymi, którego celem jest wybranie najważniejszych cech i wyznaczenie ogólnej natury i stopnia złożoności modelu.

 


ETAP 2 – BUDOWANIE I OCENA MODELU.

Etap ten polega na rozważeniu różnorodnych modeli oraz wybraniu najlepszego z nich. Za warunek oceny jakości odpowiada predykcja, czyli poprawność wyznaczania wartości modelowanej zmiennej i stabilność wyników dla różnych prób. Istnieje bardzo wiele różnych metod dla oceny i wyboru najlepszego z modeli. Wybór ten często ułatwiają techniki bazujące na porównawczej ocenie modeli, polegającej na stosowaniu poszczególnych metod dla tych samych zbiorów danych, a następnie wybraniu najlepszej z nich lub zbudowaniu modelu złożonego. Metody oceny i łączenia ze sobą modeli, to między innymi agregacja modeli, wzmacnianie, kontaminacja i meta-learning.


ETAP 3 – WDROŻENIE I ZASTOSOWANIE MODELI W PRAKTYCE

Agregacyjne techniki pozwalają na sprawne wdrożenie modeli w praktyce. Polega to na przygotowaniu danych i dopasowaniu ich do potrzeb danego podmiotu. Celem zastosowania takiego modelu jest uzyskanie przewidywanych wartości lub klasyfikacji danych.
 

Eksploracja zasobu danych zdobywa coraz większą popularność wśród firm. Służy jako narzędzie do zarządzania informacjami biznesowymi. Wykorzystywane są one w celu odkrywania nowych struktur wiedzy, która skutecznie wspomaga procesy podejmowania decyzji. Coraz częściej można zaobserwować wzrastające zainteresowanie nowymi technikami analitycznymi. Zaprojektowane są one specjalnie pod kątem tematów powiązanych ze zgłębianiem danych o cesze ekonomicznej. 

 

Zredagowano w oparciu o https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstdatmin.html

Jeżeli szukasz wykonawcy projektu, zainteresowała Cię moja oferta i chcesz porozmawiać o podjęciu współpracy, skontaktuj się!
Zachęcam Cię do zapoznania się z poim portfolio. Zobacz moje dotychczas zrealizowane projekty, poznaj moje umiejętności oraz przeczytaj kim jestem prywatnie.
Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij formularz kontaktowy
Jeśli zainteresowała Cię moja oferta lub chcesz nawiązać współpracę, wypełnij poniższy formularz, a ja skontaktuję się z Tobą i odpowiem na Twoje pytania.
Wysyłanie wiadomości
Spotkaj się ze mną we Wrocławiu

www.deFrog.pl / WROCŁAW
Spotkania biznesowe we Wrocławiu - już możliwe!