Nawiąż współpracę
Funkcjonalne i skuteczne strony internetowe, które pomogą Ci w rozwoju Twojego biznesu. Podejmij decyzję, postaw na jakość, osiągnij swój cel i dołącz do grona zadowolonych Klientów.

Umowa o pracę lub umowa o współpracy


Umowę o pracę lub umowę o współpracy podpisuję w momencie, gdy moim Klientem jest jakaś firma, działalność badź agencja, która pracuje na jakichś konkretnych umowach i sama wystawia taką umowę do podpisania.

 

Umowa o dzieło i freelance


Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej zawieranych rodzajów umów cywilnoprawnych pomiędzy freelancerem a zleceniodawcą.
Przedmiotem umowy jest osiągniecie określonego rezultatu czyli dzieła, a nie proces jego wykonywania. Dlatego też umowę o dzieło nazywa się umową rezultatu, a jej stronami są: zamawiający i przyjmujący zamówienie.

W umowie o dzieło określony jest dokłady termin i przedmiot wykonywania tego dzieła. 

Zamawiający i przyjmujący zamówienie w czasie trwania umowy utrzymują stały kontakt ze sobą, np. gdy pewnych rozwiązań technicznych nie można zastosować w danym miejscu. Gdy przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób niezgodny z oczekiwaniami zamawiającego, ten może zażądać od niego zmiany sposobu wykonywania, w tym celu ustalany jest nowy termin wykonania zadania. Wszelkie koszty związane z poprawkami ponosi przyjmujący zamówienie, jeśli konieczne są z jego winy (zamawiający może np. zażądać obniżenia ceny w związku z wadliwym wykonaniem zadania, jednak jeśli wada wynika z materiałów dostarczonych przez samego zamawiającego lub przez wykonanie zadania zgodnie z jego wskazówkami, wówczas traci on takie prawo). Z kolei, gdy przyjmujący zamówienie zgłaszał konieczność wprowadzenia w danym miejscu zastępczego rozwiązania, a zamawiający nie podjął żadnej decyzji lub gdy przyjmujący zamówienie uprzedził zamawiającego, że wykonanie zadania według jego wskazówek grozi powstaniem jakiejś wady, wówczas przyjmujący może zażądać wypłaty wynagrodzenia.

Roszczenia dotyczące umowy o dzieło ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia oddania dzieła, czyli od terminu oddania zgodnego z umową.

Suma wynagrodzenia jest zawarta w umowie. W momencie gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe określenie konkretnej sumy, wówczas wynagrodzenie określa się ryczałtowo, czyli wskazuje się podstawę do ustalenia wynagrodzenia lub tworzy się kosztorys, czyli zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów (w tym wypadku odpowiednio podwyższa się wynagrodzenie – za zgodą zamawiającego – za wykonanie prac nieprzewidzianych w kosztorysie).

Zapłata za rezultat wykonywania dzieła odbywa się w przeciągu 7 dni od dnia jego odbioru. Jeśli dzieło nie zostało wykonane z przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas on zobowiązany jest do wypłacenia umówionego wynagrodzenia, ale może sobie przy tym odliczyć, np. nakład pracy czy materiały zaoszczędzone przez przyjmującego zamówienie z powodu niewykonania dzieła.

Strony mogą w każdej chwili, bez wcześniejszego wypowiedzenia zerwać umowę, ale należy podać powód jej zerwania, np. niewywiązanie się z terminów, konieczne, duże poprawki, żądanie zbyt wysokiego wynagrodzenia za dodatkowe prace itp. W takich sytuacjach zamawiający zobowiązany jest wypłacić odpowiednią część ustalonego wynagrodzenia.

 

Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi zamawiający. Treść umowy dostosowana zostaje indywidualnie dla każdego projektu po wcześniejszym kontakcie z Klientem na podstawie wywiadu oraz po sprządzeniu i podpisaniu przez obie strony zgody do założeń projektowych określających szczegółową specyfikację aplikacji, która ma zostać wykonana.

 

Więcej szczegułów dotyczących tematu współpracy, możliwe poprzez nawiązanie kontaktu. Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.

Łukasz Nizioł
inż. informatyk Łukasz Nizioł
Freelancer. Programista aplikacji internetowych, specjalista inteligentnych systemów wspomagania decyzji.
Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij formularz kontaktowy
Jeśli zainteresowała Cię moja oferta lub chcesz nawiązać współpracę, wypełnij poniższy formularz, a ja skontaktuję się z Tobą i odpowiem na Twoje pytania.
Trwa ładowanie strony ...
Spotkaj się ze mną we Wrocławiu

www.deFrog.pl / WROCŁAW
Spotkania biznesowe we Wrocławiu - już możliwe!